Areál Dobré Pohody Žimrovice

Kam v okolí

TURISTIKA

Žimrovice

Osada Žimrovice je místní částí města Hradec nad Moravicí a rozkládá se jihozápadním směrem od města. Žimrovice leží na levém břehu řeky Moravice a u severního okraje Přírodního parku Moravice. Osada je obklopena pěknými a rozlehlými lesy. Zajímavostí obce je technická památka a to vodní dílo Weisshuhnův kanál, které bylo vybudováno aby pomocí proudu vody byla vyráběna levná energie pro místní papírnu. Žimrovice jsou rovněž rekreační oblasti Opavska.

Kolem toku řeky Moravice je několik chatových osad. Ve středu obce byl vybudován na břehu Moravice malý kemp. Z osady je velmi pěkný výhled na zámek v Hradci nad Moravicí. Na řece Moravici je na území osady vybudována slalomová dráha. Na zdejší skále se daří růstu chráněných druhů rostlin.

Obcí prochází červená a žlutá turistická značka a vede tudy značená cyklostezka na trase z Opavy k přehradě Kružberk, proti toku Moravice. Nedaleko severního okraje osady byla vyznačena naučná stezka Hanuše vedoucí na stejnojmenný kopec.

Turistická trasa kolem Hradce nad Moravicí s nejkrásnějšími výhledy na zámek (25 km)

Trasa:
Po modré značce Hradec nad Moravicí, zámek – Bezručova vyhlídka (1,5 km) – Doubrava, myslivna (2 km) – dále po žluté rozcestí Pilarka (4 km) – Hanuše (6 km) – Branka, nádr. ČD (9 km) – Chvalíkovice (12 km) – rozcestí „Vršák“ (14 km) – Bohučovice (15km) – rozcestí „Nad Záviliším“ (17 km) – Kalvárie (18 km) – Kajlovec (20 km) – Doubrava, myslivna (23 km) – dále po modré – Hradec nad Moravicí, zámek (25 km). Velmi pestrá a zajímavá trasa s romantickými výhledy na zámek, jeho okolí i daleko do kraje. Převážně vede lesem kolem Hradce nad Moravicí. Z Branky přes Hanuši až k Žimrovické skále (6 km) chodíval v letech 1910-1938 básník Petr Bezruč. Je zcela nevhodná pro cykloturistiku, její větší část je nesjízdná, nebo sjízdná jen obtížně.

Buková cesta (11 – 14 km)

Od brány Červeného zámku projít po zelené turistické značce zámecým parkem až pod Beethovenův vrh. Zde zelená značka odbočuje doprava na vrstevnicovou stezku, která pokračuje zalesněným svahem nad údolím řeky Moravice až do údolí Lužkovského potoka. Zde stezka mění směr, podél proudu potoka až k jeho soutoku s řekou Moravicí.

Od soutoku pokračujte po žluté značce do Žimrovic (spojení ČSAD, možnost občerstvení). Ze Žimrovic můžete po silnici pokračovat do Hradce. U Žimrovického splavu sejděte na Mariánské louky, kde si můžete projít naučnou stezku a podél náhonu pokračovat až do Hradce nebo u hotelu Belarie přejít přes řeku a kolem rondely vyjít zpět na zámek.

Malebným údolím Moravice (17 km – Podhradí, 31 km – Kružberk)

Velmi atraktivní trasa značená červenou značkou prochází nejkrásnějšími partiemi údolí Moravice a celé oblasti.. Většinou je vedena lesem nebo lukami v údolí s četnými romantickými výhledy. Celou trasu je možné rozdělit na kratší úseky a využít navazujících značených cest k pěším okruhům. Značenou trasu je nutné pozorně sledovat, případné zabloudění v členitém terénu může cestu nepříjemně zkomplikovat.

Od vlakového nádraží v Hradci nad Moravicí dojdete po modré turistické značce k zámku. Od brány Červeného zámku se po červené turistické značce dostanete k rozcestí Pilarka a pokračujete dále k rozcestí Žimrovice. Asi 3 km za obcí narazíte na unikátní památku Weisshuhnův kanál. Dále proti proudu řeky ocení milovníci přírody rezervace Valch a Kaluža. Červená značka nás dovede až do obce Podhradí, nad kterou se tyčí zřícenina hradu Vikštejn. Ta není na hlavní trase, ale odměnou za „dobytí“ je krásná vyhlídka do malebného údolí Moravice. Poblíž stojí známá Roderikova kaple. Na tomto místě se nabízí možnost návratu.

Ty, kteří pokračují okouzlí Moravice svými dalšími zákoutími. V předposledním úseku trasy se nacházejí bývalé Lázně Jánské Koupele, založené v roce 1811. Bohužel celý areál dnes chátrá a lze využít pouze jeden minerální pramen. V závěru trasy ocení vyznavači horolezectví strmou skalní stěnu s několika vyznačenými trasami. Za ní se již vynoří hráz přehrady Kružberk. Turisty, kteří došli až sem odveze zpět do Hradce nad Moravicí autobus.

Jakubčovice – Žimrovice (12 km)

Trasa:
Jakubčovice, rozhledna ŠANCE – Mostky, hájovna (2,5 km) – potok Hradečná (4,5 km) – Bukovina (10 km) – Žimrovice, autob. zast. (12 km)

Vděčná nenáročná trasa po žluté značce vede zajímavou krajinou. Pro cykloturistiku je vhodný úsek do údolí Hradečné, navazující trasy až do Žimrovic jsou pro cykloturistiku zcela nevhodné.

CYKLOTURISTIKA

Na území Hradce nad Moravicí se křižují lokální cyklistické trasy, kterými se můžete vydat na jakoukoliv světovou stranu.

Na sever dojedete do Opavy, na východ pojedete kolem rozhledny Šance, vydáte-li se na jih, dojedete například do Fulneku.

Ale nejkrásnější trasy se vám nabízejí, vydáte-li se jihozápadním směrem proti toku řeky Moravice. Hradec nad Moravicí je bránou do jejího kouzelného údolí.

Pohledy ze skalnatých výšin, projížďky podél řeky a po lesních pěšinách skýtají nezapomenutelné zážitky.

č.551 – Moravice

Kružberk – Podhradí – Hradec nad Moravicí – Opava (41 km)

Terén je mírně kopcovitý s nejvyšším převýšením mezi obcemi Lhotka a Nové Těchanovice (520 m n.m.). Trasa vede převážně po silnicích III. třídy nebo po lesních, asfaltových komunikacích a nezpevněných komunikacích. V úseku mezi Větřkovickým mostem a přírodní rezervací Kaluža může být trasa obtížná po dešti, nebo při těžbě dřeva. Součástí směrového značení jsou informační směrovky, které upozorní na dostupné služby a zajímavosti.

Napojení „Moravice“ na další cyklotrasy:
U Kružberské přehrady se cykloturistická trasa č. 551 napojuje na cykloturistickou trasu Odersko (č. 503), která se napojuje na mezinárodní cykloturistickou trasu „Moravská brána“ (č. 5), která je součástí evropské sítě Euro-Velo. Trasa č. 5 je vedena z Polska přes Ostravsko, Nový Jičín, Přerov, Prostějov, Blansko, Brno, Mikulov do Rakouska. Další možností je napojení se na cykloturistickou stezku „Moravská stezka“, která je vedena přes Jeseník, Šumperk, Litovel, Šternberk, Olomouc, Břeclav, Mikulov. Cykloturistická trasa není vyznačena jedním číslem, ale skládá se z více úseků (č. 54, 53, 51, 47, 45, 43 a 41). Na tuto trasu se napojíme přes trasu č. 503 a č. 55 směr Jeseník nebo přes Bruntálsko na Šternberk.

Radegast cyklotrack

Opavská cyklotrasa je vyznačena jako obousměrný okruh s celkovou délkou 90 km. Okruh je vhodně propojen se stávajícími cyklotrasami a cyklostezkami, které umožňují trasu krátit a tak přizpůsobit počet najetých kilometrů Vašim schopnostem a fyzické kondici.
Doporučené zkratky:
Sádek – Svobodné Heřmanice (cyklotrasa číslo 6164), Nový Dvůr – Hlavnice (trasa číslo 6167),
Hradec nad Moravicí – Opava (kolem řeky Moravice po trase 551) nebo
Branka u Opavy – Raduň (6055). Porci kilometrů lze případně rozdělit do několika dnů. Trasa je v terénu dobře vyznačena, ale přesto je užitečným společníkem každého cykloturisty mapa.

VODA

Řeka Moravice

Moravice (něm. Mohra) je řeka protékající Moravskoslezským krajem, která zčásti tvoří historickou zemskou hranici Moravy a Slezska. Je to nejvýznamnější přítok řeky Opavy. Délka toku činí 100,5 km, plocha jejího povodí měří 899,9 km²

Průběh toku:
Řeka Moravice pramení v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1134,8 m, 3 km jižně od vrcholu Pradědu. Nejprve teče jihovýchodním směrem. Její hladinu vzdouvají vodní nádrže Slezská Harta a Kružberk. U zříceniny hradu Vikštejn se postupně obrací na severovýchod, protéká městemHradec nad Moravicí, Branka u Opavy a Opava, pod kterou se vlévá zprava v nadmořské výšce 241,9 m do řeky Opavy.

Odemykání Moravice bývá zpravidla kolem Velikonoc, další sjezd v průběhu května a zamykání Moravice je naplánováno na měsíc září.

Nejbližší akce vodáckého klubu Campanula vodáci, z. s.

Procházky okolo Areálu dobré pohody, vhodné pro rodiny s dětmi i zkušené turisty